Eastern Syriac :ܣܵܪܹܡ
Western Syriac :ܣܳܪܶܡ
Root :ܣܪܡ
Eastern phonetic :' sa: ri:m
Category :noun
[Industry]
English :see also ܒܵܪܹܨ / ܢܵܩܹܒ݂ / ܚܵܪܹܪ / ܒܵܙܹܥ : to punch / to perforate , to drill a hole ;
French :voir aussi ܒܵܪܹܨ / ܢܵܩܹܒ݂ / ܚܵܪܹܪ / ܒܵܙܹܥ : perforer , faire un trou / trouer , poinçonner / composter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܪܡ, ܣܪܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun