Eastern Syriac :ܚܠܨ
Western Syriac :ܚܠܨ
Category :root
[Moral life → Fault]
English :1) to gird self / to get ready / to equip self , to set briskly to work ; 2) to plunder , to spoil / to take spoil , to seize / to capture / to take ; 3) to commit sacrilege ;
French :1) mettre sa ceinture / se préparer / s'équiper , s'armer / s'armer de courage , se mettre vite au travail ; 2) piller , spolier / dépouiller de ses biens / priver de ses biens , capturer / prendre / enlever ; 3) commettre un sacrilège ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܠܨ, ܚܸܠܵܨܵܐ, ܚܠܵܨܵܐ, ܡܚܵܠܸܨ, ܚܵܠܝܼܨ, ܚܲܠܵܨ, ܚܵܠܸܨ, ܚܵܠܹܨ, ܚܠܝܼܨܵܐ

Derived words : ܚܘܼܠܵܨܵܐ, ܚܵܠܘܿܨܵܐ, ܚܠܘܼܨܵܐ, ܚܵܠܘܿܨܘܼܬܵܐ, ܚܠܘܿܨܘܼܬܵܐ, ܚܵܠܘܿܨܬܵܐ, ܚܠܘܼܨܬܵܐ, ܚܵܠܝܼܨ, ܚܠܝܼܨܵܐ, ܚܠܝܼܨܵܐ, ܚܵܠܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܠܝܼܨܘܼܬܵܐ, ܚܵܠܹܨ, ܚܵܠܸܨ, ܚܠܵܨܵܐ, ܚܲܠܨܵܢܵܐ, ܡܚܲܠܨܵܢܵܐ, ܡܚܲܠܨܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܠܨܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܨܵܐ