Eastern Syriac :ܚܘܿܪܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܚܽܘܪܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥu:r ' né ta:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܚܘܿܪܢܵܝܵܐ : a Horonite ;
French :féminin de ܚܘܿܪܢܵܝܵܐ : une Horonite ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

See also : ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ

distinguish from ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ : whitish

ne pas confondre avec ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ : blanchâtre