Eastern Syriac :ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܩܪܵ̈ܒ݂ܬܵܢܵܝܹܐ
Western Syriac :ܙܘܳܕܶ̈ܐ ܩܪܳ̈ܒ݂ܬܳܢܳܝܶܐ
Eastern phonetic :' zwa: dé qro: ta: ' na: ié
Category :noun
[Army → Weapons]
English :ammunition ;
French :les munitions ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܵܕ, ܙܵܘܕܵܢܵܐ, ܙܵܘܕܵܐ, ܙܲܘܸܕ, ܙܘܵ̈ܕܹܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ

See also : ܡܵܙܘܿܢܵܐ, ܐܲܣܵܢܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjmain