ziqqurratu  [U6.NIR : ]  (n. f.)

[City → Buildings]

1) a ziggurat , a temple tower ; 2) a wedding-cake ;

Cf. zaqāru, siqqurrutu, ziqquratu

Variants : siqqurrutu, ziqratu

See also : rikbu, nuḫar, pennigu, lablābu, pennigu, garīṣtu, kamānu, mutqītu