2.BoTU.4 = Bo.433 + Bo.3060 + Bo.3493 + Bo.3750 = KBo.III.16-19

1. [...] esanda

2. [...]-an=za=ma

3. [... a]rāis

4. [...]-ir

Single rule.

5. [...] KURA.GA.DÈKI-as

6. [...]-waskanzi

7. [...]-san piēr

8. [...]-ēs sarku

9. [...]-kī=ma namma

10. [...-p]i katti=smi

11. [...]-ēs

Single rule.

12. [...]-kizzi katti=smi=wa

13. [...-b]addu nu=mu kuit

14. [...] nakkiyanni=si

15. [...]-la memiskizzi

16. [...]-ya uwanzi

17. [...-l]iyan punuszi

18. [...] nakkiyanni=mi

19. [...]-atar=smet

20. [...]

1'. [...]

2'. Naram-Sîn-nas ana [...]

3'. [...] pānzi šalāšat wardū [...]

4'. [...]-yandu ta pānzi u-[...]

5'. tapulliyas=smas pihhi [...]

Single rule.

6'. Mān pāizzi ispannit iskarrit [...]

7'. tapulliyannitta kuerzi [...]

8'. siyari apē tandukis [...]

9'. ta=smas pāimi. Mān=smas=ta

10'. apē siunis ta=smas ul pāimi [...]

Single rule.

11'. Mān wardū=ma pāir, ištēn warassu

12'. ispannit isqarrit

13'. tapulliya=mit kuerta.

14'. Ta-si-sta eshar siyati še appa ana Naram-Sîn-na

15'. [x]-assi halugan peter. Naram-Sîn-nas tarskizzi

16'. [x]-wa=smas=ta ishar=ma siyati uk=ma=smas

17'. siyanda zahhiya kuwat ul pāimi ?

Single rule.

1". Hantezzi BAL-LIM 190.000 ERIN2MEŠ pehutenun,

2". s(u)=an hulliēr. Tān 120.000 ERIN2MEŠ pehutenun,

3". s(u)=an namma hulliēr. 3-na 60.000 ERIN2MEŠ

4". pehutenun, s(u)=an namma hulliēr.

Single rule.

5". Naram-Sîn-nas=kan ana Ištar weskiwan dāis.

6". Zik-mu tarskit harsan tankuwaya=wa=ta

7". udnē kessar=ta tehhi. Ištar-issas=si

8". appa tarskizzi : it ! Suppiyahhut !

9". Suppiyas ĜIŠKUR-as seskiyahhut ! Ilīka

10". dariyanut ! Nu ilīka mugāi !

11". Naram-Sîn-nas suppiyahhati. Suppayas ĜIŠKUR-as

12". seskiskiwan dāis [...]

13". Ilīšu dariyanut. Nu ilī mukiskiwan dāis.

Single rule.

18'''. [...] appa tarskanzi Naram-Sîn-as

19'''. [...] tarsgawen kās KA-as ERIN2MEŠ-az

20'''. [...] ERIN2MEŠ-ma-an-da samnan har-[...]

21'''. [...] nu=si menahhanda ĜIŠKUR-as

22'''. seskiskisi. Nu=si daggalesi-[...]

23'''. [...]-turittit isha-[...]

24'''. [...]-umariya dāi. Nu=za [...]-it ep

25'''. [...] udniyaz titta-[...]

26'''. [...]-appiyakku GÙ-as ištu [...]-enta

27'''. [...] Nu dTuti-[...]