KBo.III.7 + KUB.XII.66 + KUB.XVII.5 + KUB.XVII.6

1. Umma Killa sangû Tarhuwas āli Nerik :

2. nepisas Tarhuwas EZEN

3. purulliyas uttar. Nu mān

4. kissan taranzi :

Single rule.

5. "udnē=wa māu, sesdu, nu=wa udnē

6. pahsanuwan esdu". Nu mān

7. māi, seszi, nu EZEN purulliyas

8. iyanzi.

Single rule.

9. Mān Tarhuwas Illuyankas=a

10. ina āli Kiskilussa arha tier,

11. nu=za Illuyankas Tarhuwan tarhta.

Single rule.

12. Tarhuwas=ta=as=a siunas hūmandus

13. mugāit...

14. Nu=za Inaras EZEN-an iet.

Single rule.

15. Nu hūman mekki handāit.

16. ĜEŠTIN-as palhi marnuwandas palhi,

17. walhiyas palhi, nu palhas

18. andan iyada iet.

Double rule.

19. Nu Inaras ina āli Ziggaratta pāit.

20. Nu Hūpasiyan antuhsan wemit.

Single rule.

21. Umma Inar Hūpasiya : "kāsa=wa !

22. Kī=ya kī=ya uttar iyami.

23. Nu=wa=mu=san ziqqa harphut !"

Single rule.

24. Umma Hūpasiya ana Inar :

25. "mā(n)=wa katti=ti sesmi, nu=wa uwami.

26. Kardiyas=tas iyami". N(u)=as katti=si sesta.

Single rule.

27. Nu Inaras Hūpasiyan pir pēhutet,

28. n(u)=an munnāit. Inarassaz

29. unuttat. N(u)=asta Illuyankan

1'. hattesnaz sarā kallista :

2'. "kāsa=wa=za ! EZEN-an iyami.

3'. nu=wa adanna akuwanna ehu !"

Single rule.

4'. N(u)=asta Illuyankas qadu mārīšu

5'. sarā uer. Nu=za eter, ekuir,

6'. n(u)=asta palha hūmanda ekuir,

7'. n(u)=e=za ninker.

Single rule.

8'. N(u)=e namma hattesnas kattanda

9'. nūmān pānzi, Hūpasiyas=a

10'. uit. Nu Illuyankan

11'. ishimanta kaleliet.

Single rule.

12'. Tarhuwas uit, nu=kan Illuyankan

13'. kuenta. Siunas=a katti=si eser.

Single rule.

14'. Nu=za=an Inaras peruni ser

15'. pir wetet...

16'. Nu Hūpasiyan andan parni

17'. asasta. N(u)=an Inaras

18'. watarnahhiskizzi : "mā(n)=wa gimra

19'. pāimi, zigga=war=asta luttanza

20'. arha lē autti.

21'. Mā(n)=war=asta arha=ma autti,

22'. nu=wa=za aššatka mārīka autti."

Single rule.

23'. Mān ešrā umū pāit, apās=a luttan

24'. arha suwāit, nu aššassu mārīšu austa.

Single rule.

25'. Mān Inaras=a gimraz appa

26'. uit, apās=a wesgawan dāis :

27'. "appa=wa=mu parna tarnā !"

n lines broken.

4". Nu=za mārta ša asiwandas

5". ana aššatīšu dāš. Nu=za apla hasta.

6". Mān=as sallesta=ma,

7". nu=za mārat Illuyankas

8". DAM-anni dās.

Single rule.

9". Tarhus DUMU-an watarnahheskizzi :

10". "mān=wa ana bīt aššatīka pāisi,

11". nu=wa=smas=(a)sta kir sakuwa=ya

12". wek."

Single rule.

13". Mān=as pāita, nu=smas kir

14". wekta. N(u)=at=si piēr.

15". Appezziyan=a=smas sakuwa=[ya]

16". wekta. Nu=si apē=ya piēr.

17". N(u)=at Tarhuni atti=si pēdās.

18". Nu=z(a)=(s)an Tarhuwas kir sakuwa=set=a

19". appa dās.

Single rule.

20". Mān esre=si appa

21". karūiliyatta lazziyatta,

22". n(u)=as namma aruni zahhiya pāit.

23". Mān=si zahhāin pāis,

24". n(u)=an=za namma Illuyankan

25". tarhuwan dāis. U mār Tarhuwas

26". Illuyankas katta.

27". Nu sarā nepisi atti=si

28". halzāis :

Single rule.

29". "Ammugga appa anda ep !

30". Lē=mu genzuwāisi !"

31". Nu=kan Tarhus Illiyankan

32". u mārīšu kuenta.

33". Nu kās apās Tarhuwas Illuyankas=a memiyas.