Eastern Syriac :ܫܵܠܸܫܵܐ
Western Syriac :ܫܳܠܶܫܳܐ
Eastern phonetic :ša: ' li: ša:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Samuel : 9, 4 : Shalisha ;
French :1 Samuel : 9, 4 : Schalischa ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܫܵܠܸܫ

Peshitta : ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ

Peshitta : ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ