Eastern Syriac :ܡܵܪܬܝ
Western Syriac :ܡܳܪܬܝ
Eastern phonetic :' mart
Category :noun
[Religion]
English :feminine of ܡܵܪܝ ; see also ܒܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܢܘܼܗܪܵܐ : a saint ;
French :féminin de ܡܵܪܝ ; voir aussi ܒܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܢܘܼܗܪܵܐ : une sainte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܵܪܝ

Source : Bailis Shamun